המעבדה לניתוח המרחב העירוני
אוניברסיטת תל אביב

ראש המעבדה: פרופ' יצחק אומר

פעילות המעבדה מתרכזת בחקר הקשר בין התנהגות מרחבית של בני אדם לתכונות ומבנה הסביבה העירונית. במחקרים הנערכים במעבדה אנחנו מנסים לברר כיצד התנהגות מרחבית כמו תנועה, התמצאות מרחבית ופעילויות תפקודיות וחברתיות קשורות לתכונות ולמבנה של הסביבה העירונית כדוגמת מבנה רשת הרחובות והדגם המרחבי של שימושי קרקע (מגורים, מסחר, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים וכד'). לצורך זה אנחנו משתמשים בשיטות מתקדמות ל ניתוח מרחבי, טופולוגי וויזואלי של המרחב העירוני, בטכנולוגיית מידע גיאוגרפי, ובמסדי נתונים מרחביים. אנחנו גם מפתחים מודלים לסימולציה וחיזוי של תנועה ופעילות תפקודית בסביבות ערוניות מתוכננות וקיימות. המחקרים הנערכים במעבדה והמודלים שאנחנו מפתחים במסגרתה משמשים לתכנון של סביבות מקיימות (יעילות מבחינת צריכת אנרגיה למשל), בטוחות, ובכלל זה גם להחייאה וליצירה של מרכזים עירוניים חיוניים ומקיימים. תחומי מחקר, פרסומים וחוקרים במעבדה מוצגים באתר באנגלית ( ENG).